Uitleg extra verlof aanvraag.

Beleid Proceon en Regionaal Bureau leerlingzaken (RBL)


Met ingang van 1 januari 2006 zullen verlofaanvragen die voorzien zijn van een werkgeversverklaring ter toetsing voorgelegd worden aan het RBL. Zij zijn eventueel in de gelegenheid om contact te leggen met bedrijven om de werkgeversverklaring te bespreken. Het RBL gaat er van uit, dat ruim 99% van de gezinnen in de gelegenheid is om in de zomer op vakantie te gaan. De enige gezinsvakantie rondom de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei- en hemelvaart/pinkstervakantie is eigenlijk een grote uitzondering. Op dit moment wordt geconstateerd dat rondom genoemde vakanties de werkgeversverklaringen vaak gebruikt worden. De tendens om kinderen rondom genoemde vakanties "ziek” te melden is een kwalijke. Met elkaar dienen we het schoolverzuim tot een minimum te beperken. Daarom zullen rondom genoemde vakanties "verdachte” ziektegevallen eveneens aan het RBL gemeld worden. Het is aan het RBL hoe te handelen. U begrijpt dat bovenstaande tekst niet geldt voor 4-jarigen. Zij vallen buiten de Leerplichtwet.

Het is goed om enkele belangrijke zaken nog even de revue te laten passeren. U krijgt verlof voor "gewichtige” omstandigheden. Dit zijn:
Omstandigheid Maximale verlofduur
Verhuizing 1 Dag
gezinsuitbreiding 1 Dag
Huwelijk (3e graad) 1 Dag
Huwelijksjubileum (groot)ouders 12½, 25, 40, 50 of 60 jaar 1 Dag
Ambtsjubileum (groot) ouders 25, 40 of 50-jarig 1 Dag
Ernstig ziek gezinslid in overleg
Overlijden ouder 4 Dagen
Overlijden familielid 1 Dag
Plichten die het kind moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging in overleg

Tevens zijn er omstandigheden die niet als gewichtig grbuikt mogen worden:
familiebezoek in het buitenland, goedkopere vakantieperiode, geen andere boekingsmogelijkheden, uitnodiging van familie of vrienden, te verwachten verkeersdrukte, deelname aan tv-opnamen of sportevenementen, niet synchroon lopende vakanties, een verjaardag van een familielid, nationale feestdagen van een ander land.
Voor deze omstandigheden zal dan ook geen verlof worden toegekend.