Ons Team!

Directie:
    Directeur: Fred Butje
    Locatieleider: Birgit van der Wardt


Er is dit jaar gekozen voor een digitaal overzicht van de team formatie.
Deze is terug te vinden in de volgende link:
Team Formatie Da Costaschool 2020-2021

De gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 zullen weer op maandag- en donderdagmorgen worden gegeven door vakleerkracht Jordi Ruijter.

Functies in het team:
Directeur: is eindverantwoordelijk voor het onderwijs op school
Locatieleider: adviseert en ondersteunt de directeur
Groepsleerkracht: verzorgt het onderwijs aan een groep
Vakleerkracht Lichamelijke Oefening: verzorgt (een aantal) gymlessen
Onderwijsassistente: verzorgt onderwijs aan een groep onder begeleiding van een leerkracht

Verder heeft een aantal medewerkers een bijzondere taak:
IB-er (Intern Begeleider) coördineert de leerlingenzorg: Birgit van der Wardt
ICT-er (Informatie en Communicatie Technologie) zorgt voor de computers en de software: Ellen Dörr, Rick Dörr en Saskia Jongerden
ICO-er: begeleidt stagiaires van de Marnix Academie: Ellen Dörr en Saskia Jongerden
ICP-er (Intern Contactpersoon Klachtrecht) Kinderen en ouders kunnen bij haar terecht met klachten: Joyce Stuivenberg