Uw kind aanmelden op de Da Costaschool? Dat kan! Wij zijn op schooldagen tussen 10.00 en 14.00 uur telefonisch te bereiken.

Welkom bij de Da Costaschool
Een school met 5 gelijke dagen.

Onze school bestaat uit een hecht schoolteam dat respect heeft voor elkaar, leerlingen en ouders en dat met hart en ziel werkt aan de ontwikkeling van kinderen. Wij vinden het dan ook zeer belangrijk dat kinderen van elkaar en met elkaar leren.

Het doel is kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst waarin iedereen recht heeft op zijn eigen plek.

Ons motto is dan ook Samen.Samen
Samen met kinderen, ouders, leerkrachten en studenten werken wij aan een fijne leeromgeving; een kleine school waar iedereen gezien en gehoord wordt. Samen ontdekken en ontwikkelen wij elkaars kwaliteit en talenten. Samen met het Hilfertsheem College wordt er sinds maart 2016 gewerkt in een nieuw schoolgebouw en wordt er gebruikt gemaakt van elkaars krachten.

Aantrekkelijk
Wij bieden kinderen aantrekkelijk en goed onderwijs in een mooie en prettige leeromgeving. Er zijn veel mogelijkheden voor zowel samenwerken als zelfstandig werken binnen ons nieuwe, aantrekkelijke schoolgebouw.Daarnaast wordt er gewerkt met aantrekkelijke en verantwoorde methodes en leermiddelen.

Modern
We mogen werken in een prachtig en modern schoolgebouw dat klimaatneutraal en duurzaam gebouwd is. Er wordt gebruik gemaakt van moderne methodes en leermiddelen en kinderen en leerkrachten werken met de allernieuwste ICT middelen, zoals smartborden laptops en tablets. Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven om kinderen goed op de moderne maatschappij voor te bereiden.

Efficient
Het ouderportaal zorgt er voor dat ouders accuraat en efficiƫnt op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind. Leerkrachten werken eenduidig met een effectief instructiemodel. Het werken met het model van vijf gelijke schooldagen zorgt voor rust, regelmaat en het efficiƫnt benutten van de lestijd.

Nieuwsgierig
De school is nieuwsgierig naar de mening van leerlingen en ouders. De school volgt de actuele ontwikkelingen op onderwijskundig gebied met de belangen van het kind voor ogen. Nieuwsgierigheid en optimisme zorgen ervoor dat de betrokkenheid op de Da Costaschool groot is.